שונות

היכן שהשוק פוגש את המסחר. אפליקציות ידידותיות חדשות פוגשות בתי מלון ידידותיים לטכנולוגיה. כל דבר יכול להיות מותאם והכל עובד עם כל דבר אחר. פרוטל מרקט פלייס מציע טכנולוגיות מוכנות לפריסה מיידית, בדיוק כמו בחנות אפליקציות. הוא משולב באופן חלק ואינטגרטיבי בטכנולוגיות של פרוטל.

Great news

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You can unsubscribe at any time using the link in the email footer.

Privacy Agreement

protel Relationship

Great! Check your mail in 2 mins...

Newsletter abonnieren

Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um die neuesten Nachrichten und Updates von unserem Team zu erhalten.

Sie können den Newsletter jederzeit über den Link in der Fußzeile wieder abbestellen.

Datenschutzvereinbarung

Beziehung zum protel

Großartig! Überprüfen Sie Ihren Posteingang in 2 Minuten...