צור קשר

לפרוטל יש 25 שנות ניסיון בפיתוח תוכנה לניהול בתי מלון. הרבה השתנה במהלך השנים אך דבר אחד חקוק בסלע, המחוייבות שלנו והתשוקה ליצור מערכות .. הרבה השתנה במהלך השנים אך דבר אחד נותר חקוק באבן – המחויבות והתשוקה שלנו ליצור את תוכנת ניהול בתי המלון הטובה ביותר.


משרדי הנהלה ראשיים:
Europaplatz 8
Dortmund 44269
Germany – גרמניה
+49 231 915 930

משרדי הנהלה בצפון אמריקה::

100 Colony Square
1175 Peachtree St. NE
Atlanta, GA 30361
USA
+1 800-961-0430
למידע על דרכי יצירת קשר עם צוות התמיכה שלנו לחץ כאן
Great news

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You can unsubscribe at any time using the link in the email footer.

Privacy Agreement

protel Relationship

Great! Check your mail in 2 mins...

Newsletter abonnieren

Tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein, um die neuesten Nachrichten und Updates von unserem Team zu erhalten.

Sie können den Newsletter jederzeit über den Link in der Fußzeile wieder abbestellen.

Datenschutzvereinbarung

Beziehung zum protel

Großartig! Überprüfen Sie Ihren Posteingang in 2 Minuten...